HU-Főoldal

Angol

Tanúsítási eljárás

A QSCert-Hungary Kft. szolgáltatásai:

 

IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

  • minőségirányítási rendszer tanúsítás ISO 9001 szerint
  • munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer tanúsítása OHSAS 18001 szerint
  • környezetirányítási rendszer tanúsítása ISO 14001 szerint
  • eseményfenntarthatósági irányítási rendszer ISO 20121 szerint
  • információbiztonsági rendszer tanúsítása ISO/IEC 27001 szerint
  • élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítása ISO 22000 szerint
  • élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítása FSSC 22000 szerint
  • energia irányítási rendszer ISO 50001 szerint

 

Abban az esetben, ha érdeklődik aziránt, hogy az Önök irányítási rendszerét tanúsítsuk, az eljárás nagyon egyszerű:
Töltsön ki egy tanúsításra vonatkozó ajánlatkérést, LETÖLTÉS ITT!
Az ajánlatkérés alapján elkészítjük az Önök személyre szabott árajánlatát.Az ajánlat elfogadása után elkészítjük a Tanúsítási Szerződés tervezetét. Miután a felek megegyeztek és a szerződést aláírták, a szerződés érvénybe lép és jogilag kötötté válik. A szerződés 3 éves időtartamra kerül aláírásra (a tanúsítvány érvényessége is 3 éves). A szerződés 3 éves érvényességén belül végrehajtunk egy tanúsító és két felügyeleti auditot.

Az auditok végzését a pártatlanság jelentőségének ismeretében nyújtjuk, auditoraink kinevezésénél figyelembe vesszük az esetleges érdek-összeférhetetlenségeket. Az auditokat objektíven végezzük, ezzel is biztosítva, hogy az irányítási rendszerek vizsgálata során hitelességet biztosítsunk, az audit erdményei pedig a valóságot tükrözzék.

Az irányítási rendszer tanúsítási folyamata a következő fázisokból tevődik össze:

- audit tervezés fázisa
- dokumentáció vizsgálat (1. szintű audit)
- előtanúsító audit (opciós/nem kötelező, ügyfél által kérhető)
- tanúsító audit
- tanúsítvány kiadás és felülvizsgálati auditok


Audit tervezés fázisa
Az audit tervezés fázisa az audit lefolytatásának, menetének megtervezéséről szól. Az audit tárgyköre szerint kinevezésre kerül a vezető auditor, a társauditor(ok) és a szakértő szükség szerint. Az audit-team felelős az audit minőségi lebonyolításáért.

Irányítási rendszer dokumentáció vizsgálata (1. szintű audit)
A dokumentáció vizsgálat az irányítási rendszer tanúsító audit megtervezéséhez szükséges pótlólagos információk megszerzését és a megfigyelést szolgálja, hogy az alapvető követelmények bevezetésre kerültek-e egy működő irányítási rendszer létrehozása céljából. Az auditáltnak be kell mutatnia minőségi kézikönyvét és egyéb dokumentumokat azon szabványkövetelmény szerint, amely szerint a rendszer tanúsításra kerül. A dokumentációt legalább 14 nappal az audit lefolytatása előtt kell bemutatni. Az 1. szintű audit 1. tanúsítandó telephely és 1. tanúsítandó rendszer esetében dokumentáció vizsgálatot, több tanúsítandó telephely vagy több tanúsítandó irányítási rendszer (integrált audit) esetében helyszíni dokumentáció vizsgálatot és egyeztetést/bejárást jelent.

Tanúsító audit
A tanúsító audit az ügyfél telephelyén (telephelyein) történik, amelyek a vizsgálat kiterjedésébe esnek az ügyfél kérése és a szerződés kitételei szerint. Az audit folyamatának állomásai a következők:
- tervezés (program) – a vezető auditor meghatározza a menetrendet és az egyes helyeken szükséges jelenlévő, kinevezett személyeket;
- audit lefolytatása – ez az állomás az audit teljesítése;
- záró megbeszélés – az auditorok csoportja értékeli az audit teljesítését egy végső megbeszélésen az auditált szervezet vezetésének képviselőivel, az auditorok megállapítanak egy határidőt a talált nem-megfelelőségek kijavítására;
- értékelés/audit jegyzőkönyv elkészítése – a tanúsító audit lezáró dokumentuma a Tanúsító Audit Jegyzőkönyv. A vezető auditor állítja össze a jegyzőkönyvet, aki a teljességéért és a tökéletességéért is felel. A vezető auditor jogosult a társauditorok és szakértők kommentjeit a jegyzőkönyvbe foglalni a velük történt személyes megbeszélés után.

Tanúsítvány kiadás
Ha a tanúsító testület vezetője semmilyen jelentős tényt nem állapít meg, amely ellentétes a vezető auditor megállapításaival a tanúsító audit jegyzőkönyvben, akkor engedélyt ad a tanúsítvány kiállítására.
A tanúsítvány 6 példányban kérhető a következő formátumban és nyelveken:
A4-es formátum Magyar nyelven,
A4-es formátum Angol nyelven,
A4-es formátum Német nyelven.
Amennyiben ügyfelünk úgy kívánja, más nyelven írt példány is kiállítható.


Felülvizsgálati auditok

A QSCert-Hungary Kft. felülvizsgálati auditot végez évente egyszer a kiadott tanúsítvány érvényességi ideje alatt. A felülvizsgálati audit teljesítése és dokumentálása a tanúsító auditéhoz hasonló. A felülvizsgálati auditról a vezető auditor jegyzőkönyvet készít a felülvizsgálati audit végrehajtásától számított 14 napon belül.

 

Tanúsítás átvétel

Az IAF tagsággal és nemzetközi akkreditációval rendelkező tanúsító testületekre vonatkozó IAF-MD2-2007 kötelező dokumentum lehetővé teszi a tanúsítvány transzfer végrehajtását.

Ez azt jelenti, hogy a még érvényben lévő tanúsítási szerződés alatt Ön szerződést köthet velünk – amennyiben a mi árainkat kedvezőbbnek találja -, amely által a mi ügyfelünkké válik és a soron következő auditot (akár a felügyeleti auditot is) már velünk végeztetheti el.

A transzfer költségei minket terhelnek, Önnek az egész eljárás egy fillérjébe sem kerül. A transzfer egyetlen feltétele, hogy az Ön jelenlegi tanúsító partnere tagja legyen az IAF-nek. Ez ellenőrizhető úgy, hogy a tanúsító által kiadott tanúsítványon szerepel-e az IAF logoja. Amennyiben Ön nem biztos abban, hogy a transzfer végrehajtható, kérje segítségünket annak megállapításában!