HU-Főoldal

Angol

"BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o.

Certified locations: Čárskeho 7, 040 01 Košice
Scope of activities: Stavebná a inžinierska činnosť.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 08.07.2010
Reason for withdrawal of the certificate: na žiadosť zákazníka