HU-Főoldal

Angol

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,

Certified locations: P. O. Box 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava Nobelova č. 7, 831 02 Bratislava Osloboditeľov 21, 010 01 Žilina Vodné dielo Žilina, Ulica pri Celulózke, 010 01 Žilina Prevádzková budova VE, Dunajská ul., 931 07 Gabčíkovo Rumanova č. 16, 040 01 Košice Sládkovičova č. 19, 038 61 Vrútky
Scope of activities: Vykonávanie inžiniersko-investorskej činnosti. Majetkovoprávne vysporiadanie stavieb a pozemkov. Vykonávanie projektovej činnosti. Vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov. Geodetické a kartografické práce a overovanie ich výsledkov. Výroba, dodávka a obchodovanie s elektrickou energiou VD Žilina.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: expired