HU-Főoldal

Angol

Cestné stavby, spol. s r.o.

Scope of activities: Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych , bytových a dopravných stavieb. Výroba a predaj kameniva, asfaltových a betónových zmesí.
According to standard: ISO 9001:2000
Validity: expired