HU-Főoldal

Angol

WIRTUOS, s. r. o.

Certified locations: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Scope of activities: Poskytovanie služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Vývoj a implementácia softvérových riešení vrátane služieb podpory. Predaj SW a HW.
According to standard: ISO 14001:2015
Validity: valid