HU-Főoldal

Angol

Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Certified locations: ulica 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, ulica Hronská 1, 960 01 Zvolen
Scope of activities: Inžinierska činnosť v strojárenstve. Výskum a vývoj v oblasti technických vied.
According to standard: ISO/IEC 27001:2013
Validity: valid