HU-Főoldal

Angol

Vysoká škola DTI, s. r. o.

Certified locations: Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Scope of activities: Vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a súvisiaca vedecko - výskumná a publikačná činnosť. Education at all degrees of university studies and related scientific, research and publication activity
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid