HU-Főoldal

Angol

imvia - ENGINEERING s. r. o.

Certified locations: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Scope of activities: Výkon činnosti stavebného dozoru. Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych a pozemných stavieb. Inžinierska činnosť vo výstavbe.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid