HU-Főoldal

Angol

VUKOV EXTRA a.s.

Certified locations: Volgogradská 13/A, 080 01 Prešov
Scope of activities: Vývoj a výroba jednoúčelových strojov a zariadení, dopravníkov, priemyselných robotov a manipulátorov a prostriedkov operačnej a medzioperačnej manipulácie. Development and manufacturing of special purpose machinery, conveyors, industrial robots and manipulators and means for operational and interoperational handling
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 21.09.2018
Reason for withdrawal of the certificate: spoločnosť v konkurze