HU-Főoldal

Angol

AUTOLOGISTIK SLOVAKIA, spol. s r.o.

Certified locations: Vlčie hrdlo 68,821 07 Bratislava
Scope of activities: Medzinárodná kamiónová doprava – preprava vozidiel. Vnútroštátna kamiónová doprava – preprava vozidiel. Zasielateľské – špedičné služby. International haulage transport - transportation of vehicles. Domestic haulage transport - transportation of vehicles. Delivery - courier services.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 07.04.2016
Reason for withdrawal of the certificate: na žiadosť zákazníka